[Zoom] Tata Young ở Việt Nam

08/11/2012, 15:02 GMT+07:00

Sau thành công tại Soundfest, Tata Young trở lại Việt Nam cùng với dự án ra mắt Single DVD Tình Về Nơi Đâu cùng ca nhạc sĩ Thanh Bùi.