ZE:A tham gia quảng bá City Of Bones

05/09/2013, 10:29 GMT+07:00

ZE:A đã kết hợp tuyệt vời hình ảnh trong dự án âm nhạc mới và bộ phim bom tấn từ Hollywood này.

ZE:A đã kết hợp tuyệt vời hình ảnh trong dự án âm nhạc mới và bộ phim bom tấn từ Hollywood này.