Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

26/04/2013, 22:00 GMT+07:00

Zachary Quinto - ngôi sao của phim Star Trek vừa lên tạp chí August Man với tạo hình thanh lịch chuẩn mực. Zachary với phong cách retro đầy lôi cuốn và nam tính.

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực

Zachary Quinto thanh lịch chuẩn mực