Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

28/07/2013, 12:00 GMT+07:00

Nàng người mẫu teen Yuri Trang cực quyến rũ như nàng công chúa lạc giữa khu vườn bí ẩn.

Nàng người mẫu teen Yuri Trang cực quyến rũ như nàng công chúa lạc giữa khu vườn bí ẩn.

Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

Yuri Trang cực quyến rũ lạc giữa khu vườn bí ẩn

Model: Yuri Trang

Photographer: Nell Nguyễn