You’re the best Lee Soon Shin

YOU’RE THE BEST LEE SOON SHIN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: IU tham gia phim mới vì có Yoo In Na

IU tham gia phim mới vì có Yoo In Na

Sao Đông

IU đã tiết lộ lý do cô tham gia You’re the best Lee Soon Shin là vì Yoo In Na.

Xem thêm