Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc trên tạp chí Singles

26/09/2013, 08:00 GMT+07:00

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc với những trang phục cá tính và độc đáo trên tạp chí Singles số tháng 10/2013.

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc với những trang phục cá tính và độc đáo trên tạp chí Singles số tháng 10/2013.

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc trên tạp chí Singles

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc trên tạp chí Singles

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc trên tạp chí Singles

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc trên tạp chí Singles

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc trên tạp chí Singles

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc trên tạp chí Singles

Yoon G, Nana (AS) và Lee Da Hee cùng khoe sắc trên tạp chí Singles

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn

CTV - TGT (Theo YANTV)