YG giới thiệu 11 thí sinh của boygroup mới

26/08/2013, 14:28 GMT+07:00

Sau 8 năm, YG lại được dịp giới thiệu chương trình truyền hình thực tế mới để giới thiệu nhóm nam mới của mình.

Sau 8 năm, YG lại được dịp giới thiệu chương trình truyền hình thực tế mới để giới thiệu nhóm nam mới của mình.

CTV - BO (theo Arirang)