yêu tiếng Việt

YÊU TIẾNG VIỆT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đọc bài này, bạn phải công nhận rằng 'Phong ba bão táp chẳng bằng ngữ pháp Việt Nam'

Đọc bài này, bạn phải công nhận rằng "Phong ba bão táp chẳng bằng ngữ pháp Việt Nam"

Cộng đồng mạng

Không có thứ ngôn ngữ nào dễ "biến hình" như Tiếng Việt, thật đấy!

Xem thêm