yêu thương bản thân

Loạt bài viết về yêu thương bản thân - YAN News - Play Your News

Con gái chưa tìm được tình yêu vẫn phải chăm sóc mình thật tốt rồi sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”

Con gái không biết tự lo cho bản thân chính là đang ngược đãi mình. Chỉ khi bạn biết được giá trị bản thân thì mới có cách làm cho người khác phải trân trọng.

Hạnh phúc của người phụ nữ là có thể yêu thương và trân trọng chính bản thân mình

Đừng cứ giữ quan điểm chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc bởi hơn ai hết, phụ nữ phải biết tự trân trọng và yêu thương bản thân trước tiên.

Xem thêm