Trẻ 10/02/2019

Có một kiểu con gái khi yêu, chỉ thích được gọi bằng... chị

Mỗi người có một cách yêu khác nhau, và khi quen nhau rồi tự khắc xưng hô bằng những kiểu của riêng mình. Mà với kiểu con gái này, họ chỉ thích được gọi chị!

X Ðóng