Yến Tuân

YẾN TUÂN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đậu Kiêu ngoài đời đối lập hoàn toàn với Yến Tuân u sầu trên màn ảnh

Đậu Kiêu ngoài đời đối lập hoàn toàn với Yến Tuân u sầu trên màn ảnh

Thời trang

Nếu như trong phim anh chàng Đậu Kiêu trông ủ rủ, u sầu bao nhiêu thì hình ảnh anh chàng bên ngoài càng trái ngược bấy nhiêu.

Xem thêm