YAN TV - Sự Kiện Christmas Eve

22/10/2012, 10:25 GMT+07:00

Chuỗi sự kiện Christmas Eve do YAN EVENTS hợp tác cùng các điạ điểm nổi tiếng ở Sài Gòn tổ chức.