[YAN Chat] Minh Hằng và Phương Thanh luân phiên... "nói xấu" nhau

07/05/2014, 20:30 GMT+07:00

Hãy xem trong phần 2 của Yan Chat, họ đã nói xấu về nhau những gì. Hồi hộp quá.

 Cùng tiếp tục xem trong phần 2 của Yan Chat, Phương Thanh và Minh Hằng sẽ nói xấu về nhau những gì? Hồi hộp quá!