YAN Chat: Minh Hằng và Phương Thanh: "Đóng phim tốt nhất nên đóng người nghèo"

25/04/2016, 15:00 GMT+07:00

Trong phần giao lưu trực tuyến của chương trình YAN Chat, Minh Hằng và Phương Thanh đã mang đến cho chúng ta rất nhiều bí mật thú vị.

Có thể ngay cả fan ruột của Minh Hằng hay Phương Thanh đều không biết: Minh Hằng không tốn một đồng phục trang khi đóng "Vừa Đi Vừa Khóc", Phương Thanh tin lời thầy bói nhất quyết sau 40 mới cưới,... và còn rất nhiều điều khác nữa. Cùng đón xem nào!

YAN Chat: Minh Hằng và Phương Thanh: "Đóng phim tốt nhất nên đóng người nghèo"

YAN Chat: Minh Hằng và Phương Thanh: "Đóng phim tốt nhất nên đóng người nghèo"\

YAN Chat: Minh Hằng và Phương Thanh: "Đóng phim tốt nhất nên đóng người nghèo"

Theo nguồn: Yantv