[YAN Chat] Minh Hằng và Phương Thanh: "Đóng phim tốt nhất nên đóng người nghèo"

05/05/2014, 21:19 GMT+07:00

Trong phần giao lưu trực tuyến của chương trình YAN Chat, Minh Hằng và Phuong Thanh đã mang đến rất nhiều bí mật thú vị.

Trong phần giao lưu trực tuyến của chương trình YAN Chat, Minh Hằng và Phương Thanh đã mang đến rất nhiều bí mật thú vị. Như việc Minh Hằng không tốn một đồng phục trang khi đóng Vừa Đi Vừa Khóc. Phương Thanh tin lời thầy bói nhất quyết sau 40 mới cưới... và rất nhiều điều khác nữa. Cùng đón xem nào.