[YAN Chat] Hoàng Thùy Linh tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng

25/05/2014, 20:00 GMT+07:00

Trong phần cuối của YAN Chat, Hoàng Thùy Linh đã tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng của mình. Liệu có phải là Harry Lu?

Trong phần cuối của YAN Chat, Hoàng Thùy Linh đã tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng của mình. Liệu có phải là Harry Lu? Hãy cùng xem nhé.