[YAN Chat] "Cười nghiêng ngả" với màn hát bội độc đáo của Phương Thanh và Minh Hằng

Trong phần 3 của YAN Chat, chắc chắn Minh Hằng và Phương Thanh sẽ làm bạn phải cười nghiêng ngả bởi màn hát bội độc đáo của mình.

Trong phần 3 của chương trình Yan Chat, chắc chắn Minh Hằng và Phương Thanh sẽ làm bạn phải cười nghiêng ngả bởi màn hát bội độc đáo của mình.

CTV - YAN News Production | 08/05/2014