[Yan Around] Một vòng trải nghiệm season 2

26/01/2013, 12:00 GMT+07:00

VJ Tùng Leo, Lê Huy và Ngọc Ánh đã cùng những người bạn trong YAN Around mùa thứ 2 ôn lại những kỷ niệm vô cùng đáng yêu. Cùng review nhé!

VJ Tùng Leo, Lê Huy và Ngọc Ánh đã cùng những người bạn trong YAN Around mùa thứ 2 ôn lại những kỷ niệm vô cùng đáng yêu. Cùng review nhé!