[Yan Around] Hà Nội trong lòng Sài Gòn

22/12/2012, 20:00 GMT+07:00

Cùng Yan Around dạo một vòng Sài Gòn để tìm kiếm những nét rất riêng của Hà Nội nhé!

Cùng Yan Around dạo một vòng Sài Gòn để tìm kiếm những nét rất riêng của Hà Nội nhé!