Yakuza Ishin

YAKUZA ISHIN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Yakuza Ishin ra mắt

Yakuza Ishin ra mắt

Đỉnh

Phiên bản tiếp theo của dòng game xã hội đen Nhật Bản sẽ được đặt vào thời kỳ Minh Trị của Nhật Bản.

Xem thêm