Yahoo Messenger, Doremon, Harry Potter và những thứ chứng tỏ bạn đã...già

28/11/2014, 18:00 GMT+07:00

Liệu bạn đã già chưa? Hãy thử ngược về quá khứ để nhớ lại những thứ đã khiến cho giới trẻ một thời phải phát cuồng nhé.