Ý nghĩa thú vị đằng sau tên mỗi quốc gia

Tên các quốc gia có những ý nghĩa lịch sử rất thú vị. Tên gọi của các quốc gia được người Việt sử dụng xuất phát từ phiên âm Hán - Việt.

Tên các quốc gia có những ý nghĩa lịch sử rất thú vị. Một số tên gọi của các quốc gia được người Việt sử dụng ngày nay xuất phát từ phiên âm Hán - Việt.

 

 

Infographic

Ý nghĩa

Tên gọi

Quốc gia