Xúc động với phim ngắn khiến bạn chỉ muốn ở bên cạnh mẹ

20/01/2015, 08:00 GMT+07:00

Mang tên "Cuộc gọi nhỡ", bộ phim đề cao tình gia đình thiêng liêng và sâu đậm, nhắc nhỡ bạn về một nơi luôn mong chờ bạn quay về.

Mang tên "Cuộc gọi nhỡ", bộ phim đề cao tình gia đình thiêng liêng và sâu đậm, nhắc nhỡ bạn về một nơi luôn mong chờ bạn quay về. Hãy luôn quan tâm đến người thân của mình khi còn có thể, đừng để yêu thương trở thành quá muộn.