Những dị nhân kì lạ nhất năm 2015

03/02/2016, 11:00 GMT+07:00

Năm qua, những câu chuyện cảm động về các trường hợp bệnh hiếm hoặc khuyết tật vươn lên số phận đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Năm qua, những câu chuyện cảm động về các trường hợp bệnh hiếm hoặc khuyết tật vươn lên số phận đã ttruyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Những dị nhân kì lạ nhất năm 2015

Những dị nhân kì lạ nhất năm 2015