Những dị nhân kì lạ nhất năm 2015

Năm qua, những câu chuyện cảm động về các trường hợp bệnh hiếm hoặc khuyết tật vươn lên số phận đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Năm qua, những câu chuyện cảm động về các trường hợp bệnh hiếm hoặc khuyết tật vươn lên số phận đã ttruyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Những dị nhân kì lạ nhất năm 2015

Những dị nhân kì lạ nhất năm 2015

Chuyện lạ: Bánh cưới 68 năm… vẫn còn ăn được

Chuyện lạ: Cặp song sinh một trắng, một đen

10 chuyện lạ gây xôn xao cộng đồng năm 2014

2015

Dị Nhân

Bệnh nan y

Bệnh hiếm