Xúc động với khỉ con ôm chặt xác mẹ không rời

31/03/2015, 15:00 GMT+07:00

Mặc dù khỉ mẹ đã mất, nhưng chú khỉ con kiên quyết ôm chặt xác mẹ ngay khi đã được đưa xuống mộ, và phớt lờ bình sữa của người dân đưa cho.

Mặc dù mẹ đã mất, nhưng chú khỉ con kiên quyết ôm chặt lấy xác mẹ ngay khi đã được đưa xuống mộ và phớt lờ bình sữa của người dân đưa cho.


	
	Kiên quyết không rời mẹ
Kiên quyết không rời mẹ


	
	Gương mặt buồn bã
Gương mặt buồn bã


	
	Khỉ mẹ được mai táng cẩn thận
Khỉ mẹ được mai táng cẩn thận


	
	Người dân phải đút sữa cho chú để cứu chú khỏi chết đói
Người dân phải đút sữa cho chú để cứu chú khỏi chết đói