Xúc động với clip "Người Hoa ở Sài Gòn"

26/07/2013, 18:14 GMT+07:00

Ai cũng là người Việt Nam, bất kể dân tộc gì, ở đâu. Đây chính là thông điệp của clip này. Clip được quay rất đẹp và cảm động. Hãy thưởng thức nhé.

"Ai cũng là người Việt Nam, bất kể dân tộc gì, ở đâu". Đây chính là thông điệp của clip này. Clip được quay rất đẹp và cảm động. Hãy thưởng thức nhé.