Xúc động với clip đánh đàn giữa phố của người vô gia cư

03/11/2014, 18:00 GMT+07:00

Ryan đã sống bên lề đường trong suốt 30 năm nay, và bạn thân nhất của ông chính là cây đàn này.

Ryan đã sống bên lề đường trong suốt 30 năm nay, và bạn thân nhất của ông chính là cây đàn này. Không ai dạy ông đàn, ông chỉ tự học và bầu bạn với nó. Tiếng đàn của ông khiến người qua đường dừng lại thưởng thức và suy ngẫm.