Hồi hộp xem cảnh giải cứu chú chó đáng thương giữa dòng nước lũ

16/01/2016, 11:00 GMT+07:00

Giữa dòng lũ cuốn xiết, người dân đã không ngại nguy hiểm để giải cứu chú chó đáng thương.

Hồi hộp xem cảnh giải cứu chú chó đáng thương giữa dòng nước lũ

Hồi hộp xem cảnh giải cứu chú chó đáng thương giữa dòng nước lũ

Hồi hộp xem cảnh giải cứu chú chó đáng thương giữa dòng nước lũ