Xúc động với các khoảnh khắc fan nhí bị ung thư gặp gỡ thần tượng

16/01/2016, 14:38 GMT+07:00

Đối với các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo thì được gặp gỡ thần tượng của mình là một niềm động lực vô cùng to lớn.

Đối với các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo thì được gặp gỡ thần tượng của mình là một niềm động lực vô cùng to lớn.

Xúc động với các khoảnh khắc fan nhí bị ung thư gặp gỡ thần tượng

Xúc động với các khoảnh khắc fan nhí bị ung thư gặp gỡ thần tượng

Xúc động với các khoảnh khắc fan nhí bị ung thư gặp gỡ thần tượng