Xuất hiện "thánh gọt trái cây" nhanh hơn cả máy

05/07/2015, 14:41 GMT+07:00

Tay nghề của những vị "thánh gọt trái cây" này sẽ khiến bạn phải trố mắt ngạc nhiên đấy!

Tay nghề của những vị "thánh gọt trái cây" này sẽ khiến bạn phải trố mắt ngạc nhiên đấy!