Xuất hiện "thánh ăn" xơi 50 bát mì trong 10 phút

11/01/2016, 09:25 GMT+07:00

Với khả năng ăn khỏe như thế này, anh chàng đã khiến nhiều người tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Với khả năng ăn khỏe như thế này, anh chàng đã khiến nhiều người tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Xuất hiện

Xuất hiện

Xuất hiện