Xuất hiện vượn cáo "bà nội" trong truyền thuyết

22/04/2016, 07:00 GMT+07:00

"Mau gãi cho ta đi, đừng hòng dừng lại!".

"Mau gãi cho ta đi, đừng hòng dừng lại!". Hãy xem chú vượn cáo này "uy quyền" như thế nào khi sai bảo lũ trẻ phải gãi ngứa cho nó. Có vẻ như đây chính là ví dụ hoàn hảo nhất cho câu nói "bà nội người ta" trong truyền thuyết đây mà. 

Nguồn: Info Chrétienne

Xuất hiện vượn cáo "bà nội" trong truyền thuyết

Xuất hiện vượn cáo "bà nội" trong truyền thuyết

Xuất hiện vượn cáo "bà nội" trong truyền thuyết