Xuất hiện vượn cáo "bà nội" trong truyền thuyết

"Mau gãi cho ta đi, đừng hòng dừng lại!".

"Mau gãi cho ta đi, đừng hòng dừng lại!". Hãy xem chú vượn cáo này "uy quyền" như thế nào khi sai bảo lũ trẻ phải gãi ngứa cho nó. Có vẻ như đây chính là ví dụ hoàn hảo nhất cho câu nói "bà nội người ta" trong truyền thuyết đây mà. 

Nguồn: Info Chrétienne

Xuất hiện vượn cáo "bà nội" trong truyền thuyết

Xuất hiện vượn cáo "bà nội" trong truyền thuyết

Xuất hiện vượn cáo "bà nội" trong truyền thuyết

Biểu cảm không thể chối từ khi động vật xin được vào nhà

Cảm động trước tình bạn 8 năm giữa bò mù và lợn dẫn đường

Clip động vật

Vượn cáo

clip vui

Clip hài