Hết hồn với cá đông lạnh bỗng nhiên sống lại

25/01/2016, 16:12 GMT+07:00

Một chú cá ở Nhật, sau khi bị đem đóng băng trong tủ lạnh đã bỗng dưng sống lại khi được ngâm trong nước.

Một chú cá ở Nhật, sau khi bị đem đóng băng trong tủ lạnh đã bỗng dưng sống lại khi được ngâm trong nước. Cùng xem chú cá này có biểu hiện như thế nào nhé!

Hết hồn với cá đông lạnh bỗng nhiên sống lại

Hết hồn với cá đông lạnh bỗng nhiên sống lại

Hết hồn với cá đông lạnh bỗng nhiên sống lại