Hết hồn với cá đông lạnh bỗng nhiên sống lại

Một chú cá ở Nhật, sau khi bị đem đóng băng trong tủ lạnh đã bỗng dưng sống lại khi được ngâm trong nước.

Một chú cá ở Nhật, sau khi bị đem đóng băng trong tủ lạnh đã bỗng dưng sống lại khi được ngâm trong nước. Cùng xem chú cá này có biểu hiện như thế nào nhé!

Hết hồn với cá đông lạnh bỗng nhiên sống lại

Hết hồn với cá đông lạnh bỗng nhiên sống lại

Hết hồn với cá đông lạnh bỗng nhiên sống lại

Những con vật có khả năng phi thường nhất thế giới

Khâm phục nghị lực phi thường của cô gái sống trong thau nước

Kì lạ sức sống phi thường của chú cá chỉ còn lại nửa thân mình

Chú cá có sức sống phi thường

Cá bị đóng băng

Clip động vật

Cá đông lạnh