Trẻ Tài trợ 23/01/2019

Sinh Viên Y Dược tình nguyện đem mùa xuân đến với Lâm Đồng - Xuân sẻ chia 2019

"Xuân sẻ chia" là một chương trình tình nguyện với mong muốn đem sức trẻ và nhiệt huyết đến những người dân khó khăn, mang cho họ một mùa xuân thật nghĩa tình.

X Ðóng