Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành "Kẻ trộm đêm 30"

Vở hài kịch thâm thúy trong chương trình Gala cười 2016 đã khiến nhiều khán giả truyền hình mủi lòng, không cầm được nước mắt.

Vở hài kịch thâm thúy trong chương trình Gala cười 2016 đã khiến nhiều khán giả truyền hình mủi lòng, không cầm được nước mắt.

Nguồn video: vtv.vn

Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành

Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành

Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành

Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành

Xuân Bắc: “Táo Quân không có cát-xê...”

Diễn viên hài Xuân Bắc trổ tài xem bói cho Trần Bờm

“Chết cười” với câu nói bá đạo của con trai Xuân Bắc

Xuân Bắc

Gala cười 2016

Kẻ trộm đêm 30