Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành "Kẻ trộm đêm 30"

12/02/2016, 16:00 GMT+07:00

Vở hài kịch thâm thúy trong chương trình Gala cười 2016 đã khiến nhiều khán giả truyền hình mủi lòng, không cầm được nước mắt.

Vở hài kịch thâm thúy trong chương trình Gala cười 2016 đã khiến nhiều khán giả truyền hình mủi lòng, không cầm được nước mắt.

Nguồn video: vtv.vn

Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành

Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành

Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành

Xuân Bắc lấy nước mắt khán giả khi hóa thân thành