Xua tan mệt mỏi với những động tác mát-xa này, bạn biết chưa?

28/10/2016, 08:00 GMT+07:00

Với những động tác mát-xa đơn giản này, bạn hoàn toàn có thể tự làm hoặc làm cho người thân, bạn bè sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Với những động tác mát-xa đơn giản này, bạn hoàn toàn có thể tự làm hoặc làm cho người thân, bạn bè sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Nguồn video: Bright Side