Xua đuổi

XUA ĐUỔI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thích thú với giải pháp dùng chim giả để bảo vệ sân bay

Thích thú với giải pháp dùng chim giả để bảo vệ sân bay

Xã hội

Một giải pháp mới được đưa ra để làm sạch đường bay chính là sử dụng máy bay mang hình chim ăn thịt để đuổi các đàn chim ra khỏi đường bay.

Xem thêm