Xử lí quả bom nặng gần một tấn trong khu dân cư

06/11/2015, 02:51 GMT+07:00

Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam đã xử lí thành công quả bom nặng tới một tấn, nằm trong một khu dân cư thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 2/11, Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam vừa xử lí thành công quả bom nặng tới một tấn, nằm ngay trong khu dân cư thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Quả bom nằm sâu 4m dưới lòng đất và thuộc khu vực canh tác của người dân. Ước tính nếu quả bom phát nổ thì mức sát thương có thể ảnh hưởng trong một khu vực rộng đến 4km.

Xử lí quả bom nặng gần một tấn trong khu dân cư

Xử lí quả bom nặng gần một tấn trong khu dân cư

Xử lí quả bom nặng gần một tấn trong khu dân cư