xử lí chất thải

XỬ LÍ CHẤT THẢI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bill Gates uống nước làm từ... chất thải con người

Bill Gates uống nước làm từ... chất thải con người

Công nghệ

Bill Gates đã thảo luận dự án mới nhất của ông: Biến chất thải con người thành nước sạch và điện.

Xem thêm