Xót thương với cảnh khỉ con đau đớn ôm xác mẹ bị xe đâm

13/03/2017, 20:09 GMT+07:00

Những người chứng kiến đã không khỏi mủi lòng: "Mất đi người thân không chỉ là chuyện đau đớn với con người mà động vật cũng vậy."

Ôm xác mẹ, khỉ con đau đớn gào khóc thảm thiết. Và đến khi những người dân chôn khỉ mẹ, chú khỉ con đau thương vẫn đứng đó, dõi nhìn mẹ nó từ xa. Những người chứng kiến đã không khỏi mủi lòng: "Mất đi người thân không chỉ là chuyện đau đớn với con người mà động vật cũng vậy."

Nguồn: Internet