Xôi nếp

XÔI NẾP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bạn đã ăn thử 4 loại xôi đang hớp hồn giới trẻ hiện nay chưa?

Bạn đã ăn thử 4 loại xôi đang hớp hồn giới trẻ hiện nay chưa?

Ẩm thực

Gần đây, xuất hiện những món xôi để "ăn vặt" quen mà lạ, hấp dẫn khẩu vị giới trẻ cả nước cũng như được lòng du khách.

Xem thêm