Xóa rào cản y tế về HIV cho người đồng tính nam và chuyển giới

20:53 09/11/2015

Theo thống kê ở Việt Nam, tỉ lệ nhiễm HIV trên nhóm người đồng tính và chuyển giới những năm gần đây đang tăng khá cao. Vậy làm sao để những người đồng tính nam và người chuyển giới được tiếp cận tốt với các dịch vụ y tế? Đây đang được xem là vấn đề cấp bách, cần tìm giải pháp tháo gỡ và khắc phục từ các cơ quan chức năng, tổ chức lẫn cộng đồng.

Xóa rào cản y tế về HIV cho người đồng tính nam và chuyển giới

Xóa rào cản y tế về HIV cho người đồng tính nam và chuyển giới

Xóa rào cản y tế về HIV cho người đồng tính nam và chuyển giới