Cận cảnh qui trình xỏ rốn: không thốn như bạn nghĩ

23/05/2016, 18:00 GMT+07:00

Bạn đã từng nghe xỏ bông tai, vậy bạn có biết xỏ rốn sẽ như thế nào không? Hãy cùng xem video sau để biết xỏ rốn như thế nào nhé!

Bạn đã từng nghe xỏ bông tai, vậy bạn có biết xỏ rốn sẽ như thế nào không? Hãy cùng xem video sau để biết xỏ rốn như thế nào nhé!

Theo nguồn: Saigon Tattoo Club

Cận cảnh qui trình xỏ rốn: không thốn như bạn nghĩ

Cận cảnh qui trình xỏ rốn: không thốn như bạn nghĩ

Cận cảnh qui trình xỏ rốn: không thốn như bạn nghĩ