Đời 13/03/2019

Khác với những đứa trẻ khác khi lên 2 biết đi chập chững, biết nói bập bẹ thì bé Khải chỉ nằm gọn trong lồng ngực mẹ, mọi sinh hoạt đều phải có mẹ...