Xin đường

XIN ĐƯỜNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nút đóng cửa thang máy, nút xin đường: Hóa ra chúng ta đã bấm vào nút rỗng mà không biết

Nút đóng cửa thang máy, nút xin đường: Hóa ra chúng ta đã bấm vào nút rỗng mà không biết

Xã hội

Những chiếc nút này đem đến cho chúng ta cảm giác như điều khiển được cả thế giới, nhưng hóa ra không phải.

Xem thêm