Xiah Junsu (JYJ): "Tôi thường mặc mỗi đồ lót khi ở nhà"

31/07/2013, 13:56 GMT+07:00

Trong chương trình Ask in a box, Xiah của JYJ đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi của fan. Anh ấy đã trả lời tất cả cùng với sự hài hước và thân thiện của mình.

Trong chương trình Ask in a box, Xiah của JYJ đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi của fan. Anh ấy đã trả lời tất cả cùng với sự hài hước và thân thiện của mình.