Xếp ghế

XẾP GHẾ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nguy hiểm vô cùng trò 'làm xiếc' với ghế nhựa của teen

Nguy hiểm vô cùng trò "làm xiếc" với ghế nhựa của teen

Đời

Gần đây các teen đang có trò chơi xếp chồng nhiều chiếc ghế nhựa lên nhau, đứng lên trên rồi chụp ảnh khoe như một chiến tích.

Xem thêm