Xem nhanh 550 triệu năm tiến hóa của loài người trong 1 phút

23/06/2015, 14:38 GMT+07:00

Chỉ trong 60 giây, toàn bộ quá trình tiến hóa của loài người sẽ được tóm tắt đầy đủ trong mắt bạn.

Chỉ trong 60 giây, toàn bộ quá trình tiến hóa của loài người sẽ được tóm tắt đầy đủ trong mắt bạn.

Jurien Moller, một họa sĩ thiết kế người Hà Lan có niềm đam mê mãnh liệt với khoa học đã thiết kế một quyển sách mô tả quá trình tiến hóa của loài người trong 550 triệu năm. Quyển sách này đã được quay lại thành một video khá thú vị và sinh động quá trình này. Bạn sẽ thấy từ những loài bò sát đầu tiên đến con người ngày nay là một quãng thời gian không hề ngắn ngủi, và những sự tiến hóa cực kỳ to lớn.