Xem Ngọc Trai lần đầu đóng hài tình huống với Boom!

04/06/2014, 20:30 GMT+07:00

Kết hợp cùng Petey Nguyễn, Ngọc Trai quyết tâm quậy hết cỡ với chương trình Boom vừa ra mắt của YANTV!

Kết hợp cùng Petey Nguyễn, Ngọc Trai quyết tâm quậy hết cỡ với chương trình Boom vừa ra mắt của YANTV!