Xem lại tiểu phẩm hài của Trấn Thành, Trường Giang thuở mới vào nghề

30/01/2016, 17:00 GMT+07:00

Tiểu phẩm ngắn "Chàng rể quí" do Trấn Thành, Trường Giang cùng đóng với Chí Tài đã từng rất được yêu mến.

Tiểu phẩm ngắn "Chàng rể quí" do Trấn Thành, Trường Giang cùng đóng với Chí Tài đã từng rất được yêu mến.

Nguồn: SCTV1

Xem lại tiểu phẩm hài của Trấn Thành, Trường Giang thuở mới vào nghề

Xem lại tiểu phẩm hài của Trấn Thành, Trường Giang thuở mới vào nghề

Xem lại tiểu phẩm hài của Trấn Thành, Trường Giang thuở mới vào nghề